top of page

NANÇA RETORÇADA

La fabricació d'aquesta gamma es realitza amb un sofisticat sistema tècnic, que permet una gran amplitud de mides (catorze en total).

CINC MATERIALS | 4 GRAMATGES DIFERENTS SEGONS MIDA

 IMPRESSIONS AMB FLEXOGRAFIA DE UN A SIS COLORS

Segons comanda i podent ser culminat aquest procés amb la incorporació d'un cos de vernís UVI brillant o mat, fondejat o selectiu.

Sens dubte la millor bossa econòmica per potenciar la imatge del seu comerç

bottom of page